Polielectroliţi prietenoşi mediului pe bază de biopolimeri, obţinuţi prin grefare indusă cu fascicul de electroni, pentru īmbunătăţirea parametrilor de calitate a apelor de suprafaţă şi reziduale

Text Box: LABORATORUL ACCELERATORI DE ELECTRONI

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI

Text Box: EN

RO

Contract PN II cu  finanţare: Buget de Stat - Programul PARTENERIATE ĪN DOMENII PRIORITARE: 64/2012

Tip proiect: PCCA Tip 2

Acronim: FLAMIR

Valoare totală contract (inclusiv alte surse atrase): 2.580.000 lei

Valoare contract de la bugetul de stat: 2.385.000 lei

Durată contract: 47 luni (02.07.2012 - 31.05.2016)

Autoritate Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Īnvăţămāntului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Contractor: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INFLPR)

Director proiect: Dr. ing. Monica R. NEMŢANU

Text Box: LABORATORUL ACCELERATORI DE ELECTRONI
Text Box: EN
Text Box: RO

Generalităţi

Contact

 

Ultima actualizare:  noiembrie 2014