Text Box: LABORATORUL ACCELERATORI DE ELECTRONI

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI

 

Etapa I: Model experimental pentru grefare Ón fascicul de electroni pentru obţinere polielectroliţi

 

 Valoare etapă (inclusiv alte surse atrase): 503.000 lei

†††††††† †††††††††††† buget de stat:††††††††††† 498.500 lei

†††††††† †††††††††††† cofinanţare proprie:††† 4.500 lei

 

 † Durată etapă: 6 luni

 † Termen de predare: 31.12.2012

 Obiective

1. studiu actualizat al aspectelor existente Ón literatura de specialitate privind obţinerea, caracterizarea şi utilizarea polielectroliţilor naturali Ón tratarea apelor

2. selecţionare, adaptare şi prezentare metodologii şi protocoale de lucru care vor fi utilizate Ón cadrul investigaţiilor

3. elaborare şi realizare model experimental pentru grefare Ón fascicul de electroni

 

  Rezumat etapa I

 

 

 

Text Box: EN
Text Box: RO

Contact

 

Etapa I

Ultima actualizare:† noiembrie 2014

Polielectroliţi prietenoşi mediului pe bază de biopolimeri, obţinuţi prin grefare indusă cu fascicul de electroni, pentru Ómbunătăţirea parametrilor de calitate a apelor de suprafaţă şi reziduale