Text Box: LABORATORUL ACCELERATORI DE ELECTRONI

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI

 

Etapa III: Investigare, experimentare polielectroliţi la nivel de laborator şi optimizare

 

 Valoare prevăzută pentru etapă (inclusiv alte surse atrase): 624.400 lei

†††††††† †††††††††††† buget de stat:††††††††††††††† 567.700 lei

†††††††† †††††††††††† cofinanţare proprie:††††† 56.700 lei

 

 † Durată etapă: 12 luni

 † Termen de predare: 31.12.2014

 Obiective

1. sinteză materiale floculante Ómbogățite cu argint

†2. caracterizare fizico-chimică, structurală şi funcțională a materialelor obținute

†3. corelare parametri de sinteză, fizico-chimici și de funcționalitate

†4. diseminare rezultate

 

  Rezumat etapa III

  Valorificare rezultate ştiinţifice

 

 

 

Text Box: EN
Text Box: RO

Contact

 

Etapa III

Polielectroliţi prietenoşi mediului pe bază de biopolimeri, obţinuţi prin grefare indusă cu fascicul de electroni, pentru Ómbunătăţirea parametrilor de calitate a apelor de suprafaţă şi reziduale

Ultima actualizare:† noiembrie 2014