Text Box: LABORATORUL ACCELERATORI DE ELECTRONI

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI

 

Etapa IV: Demonstrare funcţionalitate şi eficienţă metodă şi produse

 

 Valoare prevăzută pentru etapă (inclusiv alte surse atrase): 709.600 lei

†††††††† †††††††††††† buget de stat:†††††††††††† 645.800 lei

†††††††† †††††††††††† cofinanţare proprie:††† 63.800 lei

 

 † Durată etapă: 11 luni

 † Termen de predare: 30.11.2015

 Obiective

 

 

  Rezumat etapa IV

  Valorificare rezultate ştiinţifice

 

 

 

 

Text Box: EN
Text Box: RO

Contact

 

Etapa IV

Polielectroliţi prietenoşi mediului pe bază de biopolimeri, obţinuţi prin grefare indusă cu fascicul de electroni, pentru Ómbunătăţirea parametrilor de calitate a apelor de suprafaţă şi reziduale

Ultima actualizare:† noiembrie 2014