Text Box: LABORATORUL ACCELERATORI DE ELECTRONI

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI

 

Etapa V: Demonstrare funcţionalitate şi eficienţă metodă şi produse —partea II

 

·   Valoare prevăzută pentru etapă (inclusiv alte surse atrase): 296.000 lei

                      buget de stat:             254.500 lei

                      cofinanţare proprie:    41.500 lei

 

·   Durată etapă: 5 luni

·   Termen de predare: 31.05.2016

·   Obiective

 

 

 

·  Rezumat etapa V

·  Valorificare rezultate ştiinţifice

 

 

 

 

Text Box: EN
Text Box: RO

Contact

 

Polielectroliţi prietenoşi mediului pe bază de biopolimeri, obţinuţi prin grefare indusă cu fascicul de electroni, pentru îmbunătăţirea parametrilor de calitate a apelor de suprafaţă şi reziduale

Ultima actualizare:  noiembrie 2014

Etapa V