Text Box: LABORATORUL ACCELERATORI DE ELECTRONI

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI

Obiectiv general

 

 obţinerea prin grefare indusă cu fascicul de electroni de noi materiale cu Ónsușiri floculante, biodegradabile şi cu activitate antibacteriană pentru utilizare Ón procese de floculare/coagulare la tratarea apelor de suprafaţă şi reziduale

 

Rezumat proiect

 

 

Text Box: RO
Text Box: EN

Contact

 

Obiective

Ultima actualizare:† noiembrie 2014

Polielectroliţi prietenoşi mediului pe bază de biopolimeri, obţinuţi prin grefare indusă cu fascicul de electroni, pentru Ómbunătăţirea parametrilor de calitate a apelor de suprafaţă şi reziduale