Text Box: LABORATORUL ACCELERATORI DE ELECTRONI

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI

Text Box: EN
Text Box: RO

Contact

 

Rezultate

Polielectroliţi prietenoşi mediului pe bază de biopolimeri, obţinuţi prin grefare indusă cu fascicul de electroni, pentru îmbunătăţirea parametrilor de calitate a apelor de suprafaţă şi reziduale

Ultima actualizare:  noiembrie 2014

Rezultate diseminate până în prezent în cadrul proiectului

Rezultate estimate în cadrul proiectului

· obţinere de floculanți pe bază de biopolimeri cu proprietăţi bio-fizico-chimice considerabil modificate şi proprietăţi funcţionale unice

· realizare de studii privind metoda de grefare în fascicul de electroni şi impactul utilizării floculanților şi ghid metodologic de sinteză şi utilizare a floculanților pe bază de biopolimeri

· elaborare documentaţiei tehnice pentru brevet de invenţii

· diseminare rezultate prin comunicări la manifestări ştiinţifice de specialitate

· publicare lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate

Rezultate ştiinţifice obţinute până în prezent în cadrul proiectului

· studiu actualizat al aspectelor privind obţinerea, caracterizarea şi utilizarea polielectroliţilor naturali în tratarea apelor

· elaborare şi realizare model experimental pentru grefare în fascicul de electroni pentru obţinere floculanți pe bază de biopolimeri

· sinteză floculanți pe bază de biopolimeri prin grefare radioindusă cu electroni acceleraţi

· sinteză floculanți îmbogățiți cu argint

· caracterizare fizico-chimică, structurală şi funcțională a materialelor obținute

· corelare parametri de sinteză, fizico-chimici și de funcționalitate

Nr. crt.

NUME AUTORI

TITLUL  ARTICOLULUI/ CĂRŢII/COMUNICĂRII ŞTIINŢIFICE

REVISTA / VOLUMUL/EDITURA

ÎN CARE  A APĂRUT /

CONFERINŢA LA CARE  S-A COMUNICAT

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE

1

Monica R. Nemţanu, Mirela Braşoveanu

Influence of Corona Electrical Discharges in Conjunction with Accelerated Electrons on Rheological Behavior of Starch

16th International Conference on Plasma Physics and Applications (CPPA 2013), 20-25 iunie 2013, Măgurele, Bucureşti, România (prezentare poster P5-10) - Book of Abstracts, p. 138 (transmisă spre publicare la Romanian Reports in Physics)

2

Mirela Braşoveanu, Monica R. Nemţanu

Modeling the Evolution of Some Functional Properties of Electron Beam Treated Starches

13th International Balkan Workshop on Applied Physics (IBWAP 2013), 4 – 6 iulie 2013, Constanţa, România (prezentare poster S2 P01) - Book of Abstracts, p. 76

3

Mirela Braşoveanu, Monica R. Nemţanu, Nicuşor Iacob, Liliana Flore, Veronica Anca, Alexandra Onciu

Radiation Modification of Starch for Use in the Water Treatment

TIM 13 Physics Conference, 21 – 24 noiembrie 2013, Timişoara, România (prezentare poster AI-P06)

4

Monica R. Nemţanu, Mirela Braşoveanu, Nicuşor Iacob, Alexandra Onciu

Preparation of Metallic Nanoparticles by Irradiation in Starch Aqueous Solution

TIM 13 Physics Conference, 21 – 24 noiembrie 2013, Timişoara, România (prezentare poster AI-P22)

5

Monica R. Nemţanu, Mirela Braşoveanu, Nicuşor Iacob

Preparation of Metallic Nanoparticles by Irradiation in Starch Aqueous Solution

AIP Conference Proceedings 1634, 180-185, 2014 (indexată ISI)

6

Mirela Braşoveanu, Monica R. Nemţanu, Liliana Flore, Veronica Anca

Starch Modification by Electron Beam Processing for Use in the Wastewater Treatment

The 8th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers (MoDeSt 2014),  31 august – 4 septembrie 2014, Portoroz, Slovenia (prezentare poster P26) - Book of Abstracts, p 137