Text Box: LABORATORUL ACCELERATORI DE ELECTRONI

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI

 

Etapa II: Obţinere polielectroliţi. Investigare şi experimentare preliminară la nivel de laborator.

 

 Valoare prevăzută pentru etapă (inclusiv alte surse atrase): 447.000 lei

†††††††† †††††††††††† buget de stat:††††††††††† 418.500 lei

†††††††† †††††††††††† cofinanţare proprie:† 28.500 lei

 

 † Durată etapă: 12 luni

 † Termen de predare: 31.12.2013

 Obiective

1. testare model experimental pentru grefare Ón fascicul de electroni

†2. obţinere floculanți şi analiza lor preliminară din punct de vedere fizico-chimic şi structural

†3. experimentări parţiale de Óndepărtare a Óncărcării organice/anorganice din ape şi determinare parţială biodegradabilitate şi toxicitate floculanți

†4. diseminare rezultate

 

 Rezumat etapă II

  Valorificare rezultate ştiinţifice

 

 

 

Text Box: EN
Text Box: RO

Contact

 

Etapa II

Polielectroliţi prietenoşi mediului pe bază de biopolimeri, obţinuţi prin grefare indusă cu fascicul de electroni, pentru Ómbunătăţirea parametrilor de calitate a apelor de suprafaţă şi reziduale

Ultima actualizare:† noiembrie 2014